Kronika řádu Anarúth anaruth
2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013  2014/2015

 

ROK 2008

17. ledna 2008
Poprvé se dozvídáme ze záznamů o skupině zvané Fervelovci.
Garon napsal:Vzhledem k častým dost hnusným PM a mailům ingame jsem se rozhodl, že odejdu z oficírské funkce. Dokonce silně zvažuji své další působení v AO. Rád bych, aby jsi to ty a ostatní momentální oficíři nebrali nějak špatně, ale navrhuju místo mě někoho ze skupiny která moc nespolupracuje s kinshipem..tzv. Fervelovci, jak si i sami říkají. Třeba to bude lepší pro komunikaci. Mé metody jsou zřejmě několika lidem, a není jich málo trnem v oku, a nechci se rozčilovat pokaždé když otevřu poštu.
Do nasledné diskuze určené jen pro vedení AO se zapojil Barabu , Catheriel , Miky a
Elemmire.
*** Velmistr: Eki (Harandir) , známí Mistři řádu: Garon , Barabu , Almych ,
Elemmire(Morwing,Eladran)

 

17. února 2008
Opět zmínka o další skupině která později ovlivní chod a jméno AO. Je to skupina zvaná "Therinovci".

Jeden z jejich členů Otherin vzal věci z truhlice v Kinship House a dal je na aukci k prodeji, jak se dozvídáme z nasledující dochované zprávy
Catheriel: "Zdravím,začalo mi vrtat hlavou, čímže je parta Therinů - Otherin, Utherin, Atherin a já nevím kterej ještě prospěšná pro kisnhip.
Dle mého pozorování tito jedinci vykazují pouze zájem o PvP, popř farmení Goblin Townu či Sarnuru.
Vůbec nic nedávají na kinship aukci, Otherin vybral kinship barák a následně toto poprodával na AH (což mne napadá zda už zaplatil tu pokutu, co mu Barabu napařil).
"
V této době nebyla stanovena jasná pravidla jak se má zacházet s věcmi v truhlách a ačkoliv to co udělali Otherin bylo nemorání, nebylo to zakázané
Do nasledné diskuze se zapojil Barabu , Sludig a Almych.

 

29. února 2008
Návrh od Kinshipu Fatality ohledně spolupráce na raid akcích.

 

1. března 2008
Catheriel vyhlásil literární soutěž , bohužel účast byla nulová.
Nyní se jen můžeme dohadovat zdali to bylo dáno negramotností trpaslíku, nebo podmínkami soutěže kdy příspěvky musely být v lidské řeči a tudíž vznešení elfové odmítli účast automaticky.


8. března 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Giltanas.

13. března 2008
K tomuto datu se váže kus černé historie AO.
Raggnar a Otherin zneužili herních mechanismů hry, jak je zaznamenáno a to zároveň posloužilo jako záminka pro vyloučení kromé dvou výše jmenovaných i celé skupiny Therinovců.
Provinění se týkalo vytvoření creepa a jeho farmení pro renown (byl i BAN od GM).
Sludig: Vedeni řádu  rozhodlo s okamžitou platností o vyloučení těchto členů: Otherin, Etherin,Atherin,Eutherin,Raggnar za hrubé zneužití hernich mechanismů hry (bugovani) v jehož důsledku došlo k poškození dobrého jména Anaruth Order;a nevhodnému,vulgárnímu chování vůči ostatním členům gildy. Proti tomuto  rozsudku neni odvolaní. Exekuce byla provedena. Všichni členové řádu budou informováni ingame poštou.

 

19. března 2008
Opustila skupina Fervelovců řád AO, jméno je odvozeno od hráče Fervel kolem kterého byla skupina sdružena.
Fervel: "...... Proč nezůstanem v AO? Každému vadí něco víc, něco míň, každému něco jiného.
Za sebe můžu říct, že jsem měl vždy k AO dobrý vztah, členem jsem byl od 27.4.2007, ale je na čase to zkusit jinak, více neplánovaně, více srdcem.
"
V nasledující diskuzi se odchozí členové AO rozloučili, proběhla diskuze jestli se do AO bere automaticky každý CZ-SK člen nebo je výběr založen i na jiných kriteriích.
Zdali má česká komunita šanci spolupracovat v ramci jiných Kinshipu když vyvstávají problémy v komunikaci uvnitř jednoho.

 

20. března 2008
Nabídnul svoji rezigraci Velmistr Barabu. Tato informace je pro nás nová protože se nedochoval záznam o jeho jmenování, ani o jmenování Mistrů řádu AO.
Nicméně z pozdějších záznamů se dozvídáme že Mistři řádu jsou Garon, Dageorn, Almycha a Morwing.
*** Velmistr: Barabu, známí Mistři řádu: Garon, Dageorn, Almycha a Elemmire(Morwing,Eladran)
V rámci rezignace nabídnul i novou cestu řádu AO shrnutou do 10 bodů. Zde se poprvé dozvídáme o pravidlech pro nabírání nových členů, citujeme pouze jeho uvodní část projevu:
Barabu:"Jelikož jsem zřejmě selhal ve funkci leadera a dovolil dá se říci vše co se posud událo, nabízím svoji rezignaci a volby nového leadra kinshipu. Oficíři jsou myslím dobře vybraní a není tam žádná potřeba změny, jestli má někdo jiný názor či je jinak nespokojený, nebo si snad myslím, že by měl býti oficír právě on stačí ze napsat."
Jeho rezignace nebyla přijata a dál pokračuje ve své funkci.


22.dubna 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Borondil (Borsi, Talagad).
 
28.dubna 2008
Proběhlo setkání členů řádu v sídelním domě.

Učastníci: Ellvin, Sorondur, Morwing, Griborn, Kalidon, Barabu, Alarcawen, Jogwen, Siotrien, Almycha, Giladren a další.

 

1. května 2008
Putování Prstenu I
Ve čtvrtek v 19:00 proběhla první výprava po stopách prstenu, Catheriel doplnil ke každému místu komentářem, aby si všichni zúčastnění mohli udělat obrázek o tom jak se vývojářům podařilo převést obsah knihy do hry. Putování započalo v Hobitíně na Dně pytle a ve šlépejích původních cestovatelů dorazila výprava až do Hůrky kde se rozloučili v hostinci u Skákajícího Poníka.
 
5.května 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Thanatir (Raisthir).
 
6. července 2008
Barabu skládá funkci , odvolává Garona, Dageorna, Almycha ,
Elemmire(Morwing,Eladran) z postů Mistrů řádu. Předává své nástupnictví Catheriel.
Jmenuje Mistry řádu Elenmenela , Denamira a Raisthira (Thanathir)
Barabu:"Tak moji drazí přátelé, je trošku čas na změnu, abychom zase dali svěží dech a vítr do budoucnosti a vývynu AO. Za prvé je to zvoleních nových oficírů a dokonce i GM. Jelikož jsem již postarší hobit a chci mít také trošku volného času na své oblíbené koláče odstupuji z funkce GM a přenechávám tuto funkci Catheriel. Myslím si že je to rozumný člověk a AO se bude ubírat tím správným směrem. Dále proběhne výměna oficírů a to z důvodu již menšího času či nečinnosti se stávají Garon, Dageorn, Almycha a Morwing řadovými členy AO. Samozřejmě jejich rady a zkušenosti bude vždy potřeba takže jim zůstane přístup ke Stolu mistrů a stavají se tzv. čestnými členy AO.... Na jejich místo jsem zvolil 3 nové. První dva, Elenmenel a Denamir pro jejich aktivitu, znalosti, zkušenostmi a jednání s lidmi. Ten třetí se jmenuje Raisthir (Thanathir), který je u nás poměrně krátkou dobu, ale v mých očích je na tuto funkci ten pravý, už jen kvůli tomu , že nemyslí jenom na sebe a koná také něco pro ostatní...Jen čas ukáže jestli jsem se rozhodl správně a vše půjde pro náš kinship jenom v tom nejlepším duchu...."
*** Velmistr: Catheriel, známí Mistři řádu:  Elenmenel , Denamir a Raisthir (Thanathir)

20.července 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Eldheaven.
 
23. července - 10. srpna 2008
První veřejná volba Mistrů řádu. Nominovaní byli Borondil, Giladren,
Elemmire(Morwing,Eladran), Sludig.
Volba dopadla dle slov Velmistra takto.
Catheriel:"První kolo bylo ukončeno. Výsledky již vidíte všichni. Bohužel musím oznámit, že nebyla splněna podmínka volební účasti voličů 70%. Přesněji, 23 hlasujících není 70% členů AO.
Tudíž jde volba officera k ledu a bude obnovena časem (nejspíš).
"

10.srpna 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Frenak (Miromir).
 
10. září 2008
Dochází ke jmenování Borondila jako Mistra Řádu.
*** Velmistr: Catheriel, známí Mistři řádu:  Elenmenel, Denamir, Borondil, Raisthir (Thanathir)

 

21. srpna 2008
Barad Gularan
Konečně úspěch výpravy do Barad Gularan a poražení Uduniona.
Po 3 neuspěšných pokusech z předchozího týdne , se podařilo skupině ve složení : Catheriel - HNT
Thanathir - LM , Denamir - CHMP , Rozárka - MNS , Faileon - HNT , Borondil - CPT
zabít Uduniona.

 
31.srpna 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Jirras (Jariel).
 
8. září 2008
Byl Thaurlach (Balrog) v 00:05 konecne pokořen výpravou AO.
 
říjen 2008
Proběhlo první přijetí - Andulien. Vzhledem k nepřítomnosti zapříčiněné poruchou počítače došlo na popud mistra Borondila k rychlému vyloučení. (Tato událost má vliv na pozdější události kdy duo Andulien - Borsi tvoří nerozlučnou dvojici.)
 
13. října 2008
Giladren založil fórům kde bylo probíráno téma vyhození členů: Giladren,
Faileon, Sorondur, Elemmire(Morwing,Eladran) a Aiswen. Již předtím probíhaly na uzavřených fórech vedení diskuze ohledně chování této skupiny.
I přes několikeré napomínání se chování nezlepšilo a proto došlo k vyhození. Některé situace byly v přůběhu prohřešků diskutovány na fórech, ale když se další členové zeptali na důvod vyhození tak jim vedení AO nejprve dostatečně neodpovědělo, což vedlo k rozsáhlé diskuzi do kterého se zapojilo mnoho dalších členů i členů vedení.
Sorondur obhajoval Faileona kdy následně Raisthir (Thanathir) rozpoutal diskuzi, že v rámci AO není možné se veřejně zastávat člověka, který se choval v rozporu s pravidly a pokud si dotyčný stojí za tím, že je to tak dobře, tak si zaslouží stejný trest jako pachatel sám, načež následovaly odchody. Obecný důvod byl sdílení accountu, farmaření, vyžadáni podpory a nasledně neučastnění se akce.
 
2.listopadu 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Coxonin.
 
4.listopadu 2008  RAID Helegrod
Společná výprava CZ/SK kinů do Helegrodu. Dle obrázku se zučastnili členové SeY , Fatality a AO.
 
15. prosince 2008
Je čas na změnu? Takto zněl nadpis, keteré založil Sludig. Dozvídáme se z něj , že (následují citace ze Sludigova postu): Celkem dlouhou dobu mam pocit ze se AO nefunguje jak ma. Nema zadny pevny cil,smer ,krerym by slo.....nechava se plout,unaset samovolne odnikud nikam. Panuje atmosfera napeti,znechuceni,rozhorceni ,vzteku (to neni pocit nebo vymysl,ale je to fakt a jen slepy to nevidi)."....
"Pred dvemi mesici bylo Garonem navrzena reorganizace gildy zacinaji zmenou kinleadra a navazujici zmenou oficiru. Vysledek je..........nic. Upadla v zapomneni stejne jako duvody jejiho navrhu."....
"Pred mesicem doslo k exhibici oficira Denamira na naborovem foru, ktera na AO nevrhala vubec pekne svetlo,poskodilo to jmeno AO. Vysledek .......zase nic. Ac Denamira vsichni zname a  z casti chapeme duvody jeho chovani a excesu,presto si myslim ze na oficira gildy bylo toto chovani nepripustne a mel byt ihned zbaven funkce. Nebyl" ....
Teď následuje nezávaženjší část kde se dozvídáme o provinění Velmistra:
"V patek doslo k velmi neprijemnemu vystupu naseho leadra Catheriela na kin a hlavne na LOTROCZ kanale. Kdo zazil vi o cem mluvim,pro ty co ne,nechci zbytecne rozpytvavat. Ve strucnosti ...choval se na chatu  jako navztekanej urazenej malej fracek. Dost nepekne se vyjadroval o celem AO ...."
Toto forum rozpoutalo dlouhou diskuzi, která vyústila v návrhu nové veřejné volby Velmistra.

 

16. prosince 2008
Nabídnul svoji rezignaci Velmistr Catheriel:
"Uvědomuji si svoji chybu a jsem ochoten odstoupit z funkce, jakmile bude adekvátní náhrada.
Vysvětlení situace jsem podal officerům, načež se spustilo vše co nyní probíhá.
Se svobodnou volbou leadera nemám problém, jen bych do toho možná zakomponoval např roční či půlroční funkční období.
Být leader nebo officer je totiž, leč se to asi nezdá, tak nějak práce navíc mimo hraní - telefony s ostatními, řešení záležitostí členů, přemýšlení nad přihláškami atp.

 

16. prosince 2008
Je navržen a uveden do funkce nový Mistr řádů : Hadiaran
Po dohode ustaveni novi mistri radu.
*** Velmistr: odstupující Catheriel, známí Mistři řádu: Elenmenel, Hadiaran, Borondil, Raisthir (Thanathir)

 

19. prosince 2008
Rozloučení byvalého Velmistra Barabu s řádem AO.
Barabu : "Chtěl bych se rozloučit se všemi perfektními lidmi , které jsem za tu dobu co hraji LOTRO poznal a vězte, že jich bylo opravdu dost. Jelikož jsem v kinshipu hodně a hodně dlouho, jaksi se mi již ztrácela motivace cokoliv dělat, a to není pro kinship ani pro mě dobré. Proto jsem zvolil odchod z AO a budu se snažit začít žít nový život, poznat nové lidi, hledat nové výzvy v zemi LOTRO. Chtěl bych poděkovat všem za strávený čas se mnou, a věřím a doufám, že to bude i nadále, akorát už v jiné formě."


19.prosince 2008
Podruhé proběhlo přijetí člena - Andulien.
 
19. prosince 2008
RP event - Pátrání po odkazu podle Raisthir: "Je to již delší dobu, co jsme se sešli v Roklince, na velké radě. Mistr Thanathir pátral v archivech po téměř ztracených vědomostech elfů a jeho snažení nebylo neúspěšné. Nalezl stopu k něčemu, co by mohlo být označeno za mýtický odkaz, zakutý v myšlence a paměti Řádu Anarúth. Snad více vám bude moci povědět bratr mistra Thanathira, Raisthir z Lórienu, služebník Thalasu. Vyhledejte jej ve stanovený čas v Halách Thorinových."

 

25. prosince 2008
RP event- Posel , tvůrce  Raisthir: "Dnešního dne dorazil do sídla Řádu v Roklince posel, unášený na křídlech východního větru, se zprávou že za 3 dny dorazí ke břehům v Celondimu loď, na jejíž palubě se bude nacházet posel, jehož hlasu třeba jest slyšeti v Roklince. Ze zpráv a hlášení Hraničářů, je zřejmé, že Nepřítel jej hodlá zajmout a zvědět informace, jejichž je nositelem. Proto, sestry a bratři, je třeba zajistit jeho doprovod a ochranu. Cesty v ten den nebudou bezpečné."

 

18. prosince 2008 - 4. ledna 2009
Proběhla volba Velmistra od odstoupení Catheriela. Kandidáti byli dva : Garon , Raisthir
Výsledek:
Garon - 23 hlasů
Raisthir - 31 hlasů
*** Velmistr: Raisthir, známí Mistři řádu: Miky, Eki (Harandir), Borondil

 
29. prosince 2008
Proběhlo přijetí nového člena - Atla (Chavesi, Kalydor).

 

 

Kdo je přítomen?

Právě přítomno: 4 hosté a žádný člen

Uživatelské menu

Odkazy

Lotro.com
Oficiální stránky hry The Lord of the Rings online
Ofic. forum
Oficiální US diskusní forum o hře
Správa účtů
Správa účtu u Turbine.
Lorebook.com
Povedené stránky Turbine o hře Lotro. Najdete zde přehled o řemeslech, monstrech a dalších důležitých věcí.
BurgZerg-traits
Stránky s přehledem virtues a deedů k jejich získání
Lotro steeds
Přehled všech ořů které lze ve Středozemi potkat